Kumpulan Lirik Lagu Populer Saat Ini

Love & Loyalty (Believe) - Soundtrack | Black Panther | Wakanda Forever

|

Lirik Lagu | Love & Loyalty (Believe) |

| Soundtrack | Black Panther | Wakanda Forever |


***Kamo Mphela & Sino Msolo***
Sihleli nabo ha yeh...
Obani laba?
Sihleli nabo ha yeh...
Obani laba?
Sihleli nabo ha yeh (Obani laba?)
Obani laba?
Sihleli nabo ha yeh (Obani laba?)
Obani laba?
Sihleli nabo ha yeh...
Obani laba?
Sihleli nabo ha yeh...
Obani laba?
Sihleli nabo ha yeh...
Obani laba?
Sihleli nabo ha yeh...
Obani laba?

***Sino Msolo***
I believe, I believe, I believe, I believe, I believe...
In love and loyalty, yeh, yeh, yeh, yeh (Loyalty yeh)
Nd'yakholelwa, nd'yakholelwa, nd'yakholelwa, nd'yakholelwa...
Kuthando nokuthembeka, yeh, yeh, yeh, yeh (Thembeka)
I believe, I believe, I believe, I believe, I believe...
In love and loyalty, yeh, yeh, yeh, yeh (Loyalty yeh)
Nd'yakholelwa, nd'yakholelwa, nd'yakholelwa, nd'yakholelwa...
Kuthando nokuthembeka, yeh, yeh, yeh, yeh (Thembeka)
Ndiyabuza...

***Young Stunna***
Okay, hayi ngathi basing' emuva, hey...
Nd' cela nibazis' asisabanga, hey...
Sibambene siyimbumba, hey...
Angeke basibone sihlukana, hey...
Sithole phezulu asisukanga, hey...
Bathi bayas'phica bakhathala, hey...
Mabathi phuthumile basala, hey...
Zonk' izono zabo z'bashave...
Ngeke min' ung'bone ng'jikel' ezam...
Ezam indaba makuhlale ku'ezam...
Nyani mina ngikhusel' umndeni wami...
Nami k'mele ng'thuthukis' ezam...
Ngeke min' ung'bone ng'jikel' ezam...
Ezam indaba makuhlale ku'ezam...
Nyani mina ngikhusel' umndeni wami...
Nami k'mele ng'thuthukis' ezam, nyani...

***Sino Msolo***
I believe, I believe, I believe, I believe, I believe...
In love and loyalty, yeh, yeh, yeh, yeh (Loyalty yeh)
Nd'yakholelwa, nd'yakholelwa, nd'yakholelwa, nd'yakholelwa...
Kuthando nokuthembeka, yeh, yeh, yeh, yeh (Thembeka)
I believe, I believe, I believe, I believe, I believe...
In love and loyalty, yeh, yeh, yeh, yeh (Loyalty yeh)
Nd'yakholelwa, nd'yakholelwa, nd'yakholelwa, nd'yakholelwa...
Kuthando nokuthembeka, yeh, yeh, yeh, yeh (Thembeka)
Ndiyabuza, ubani okabani?

***Busiswa***
Ayi uqulu wenza kakhulu...
Ubulal' umhlaba nges'bhamu sembumbulu...
NoMphela wenza kuphela...
A nkare o ka mo dira...
UStunna wenz' amawaza [???]
USino benz' umhlolo...
Ngath' ungamsola...
Ngath' ubezalwe nenkomo...
Siphen' indab' yaphesheya...
Ngapha s'yayishera [???]
Siphen' indab' yaphesheya...
Ngapha sayenza lento saba-lit...
Siphen' indab' yaphesheya...
Ngapha sayidinga, ngapha saba hit-a...

***Kamo Mphela & Busiswa***
Sihleli nabo ha yeh...
Obani laba? (Naba labantu hey)
Sihleli nabo ha yeh...
Obani laba? (Nabo labantu)
Sihleli nabo ha yeh...
Obani laba?
Sihleli nabo ha yeh...
Obani laba?
Sihleli nabo ha yeh...
Obani laba?
Sihleli nabo ha yeh...
Obani laba?
Sihleli nabo ha yeh...
Obani laba?
Sihleli nabo ha yeh...
Obani laba?

***Busiswa & Kamo Mphela***
Nabo labantu...
Obani laba?
Nabo labantu...
Obani laba?
Nabo labantu...
Obani laba?
Nabo labantu...
Obani laba?
Nabo labantu...
Obani laba?
Nabo labantu (Sihleli nabo ha yeh)
Obani laba? (Obani laba?)
Nabo ah yeah (Sihleli nabo ha yeh)
Obani laba? (Obani laba?)
Nabo ah yeah (Sihleli nabo ha yeh)
Obani laba? (Obani laba?)
Nabo ah yeah (Sihleli nabo ha yeh)
Obani laba? (Obani laba?)


***Kamo Mphela***
Sihleli nabo ha yeh...
Obani laba?
Sihleli nabo ha yeh...
Obani laba?
Sihleli nabo ha yeh...
Obani laba?
Sihleli nabo ha yeh...
Ubani wena?

Lirik Lagu Barat | Love & Loyalty (Believe) |

| Soundtrack | Black Panther | Wakanda Forever |

Love & Loyalty (Believe)
Penyanyi: DBN Gogo, Sino Msolo, Kamo Mphela, Young Stunna & Busiswa
Lagu: Love & Loyalty (Believe)
Soundtrack: Black Panther: Wakanda Forever
Rilis: 2022

Lirik Populer